Farum Bridgeklub

Farum Bridgeklub blev stiftet i 1953 og har tidligere haft op til 72 medlemmer. Vi byder velkommen til nye medlemmer med rimeligt kendskab til spillet, fx opnået gennem kurser udbudt under FuresøBridge.

Klubben er kendetegnet ved, at der lægges vægt på både den skarpe, venskabelige konkurrence og det sociale samvær.

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund, DBf, og har egen hjemmeside , hvor man kan finde yderligere oplysninger om sæsonens aktiviteter, klubbens ledelse m.m.

Klubmedlemmernes bridgehandikap fordeler sig over intervallet fra ca. 10 til over 40.

Klubbens medlemmer (pt. 36) mødes hver mandag aften til turneringer med start kl. 18:45 og slut ca. kl. 23. Spillestedet er Lokale 7 i STIEN/BYBÆK. Efter behov arrangeres præsentation/diskussion på spilledagene kl. 18-18:30 af interessante pointer inspireret af spil fra aktuelle klubturneringer. Der orienteres løbende derom.

Nogle få gange holder klubben åbent for gæstespillere. Det sker typisk først og sidst i sæsonen. Muligheder annonceres på klubbens hjemmeside og kræver tilmelding til Anne Grethe Mølgaard, tlf. 21768721. Kontakt også Anne Grethe om eventuelt medlemskab eller mulighed for at spille som substitut, når et medlem er fraværende.

Sæsonen starter i begyndelsen af september og slutter med generalforsamling omkring 1. maj. Klik her for at komme til klubbens hjemmeside.

Der spilles turneringer af forskellig art, og hvert år kæmpes om klubmesterskaber i både par og holdturneringer.

Sidste mødeaften før jul og i forbindelse med generalforsamlingen er fokus på det sociale, hvor vindere hyldes og vi får lidt godt til ganen.