Turneringshold for rutinerede

Bridgeskolen tilbyder bridgeundervisning fra begyndere til klubspillere. I regi af FuresøBridge fortsætter flere hold hvor to hold i regi af ÆldreSagen i Værløse slipper. Undervisningen er baseret på Lars Blaksets: Moderne Bridge samt Knut Blakset og Lars Blaksets: Spil Bedre. Bridgeskolen rummer også hold for deltagere, som ønsker at spille efter gennemført undervisning. Turneringsholdet for rutinerede er det første af den slags.

Vi spiller kun endagsturneringer. De nærmere forhold vil være styret af deltagernes behov og -- ikke mindst -- ønsker. Forventningen er, at medlemmerne efter en eller to sæsoner vil søge medlemskab i klubber med mere øvede medlemmer, eller på eget initiativ oprette nye klubber.

Holdet kan have plads til nye deltagere. Interesserede anbefales at henvende sig til substitutværten.Holdet spiller i sæsonen, hver torsdag kl 13:00 - 17.00 i Stien, lokale 7. Spilresultater registreres med BOS via tabletter og rapporteres via henvisninger fra en kalender.

Vi bruger maskinelt fordelte kort og publicerer resultater via henvisninger fra en kalender. Spillene kan genspilles på nettet som kabaler.
Turneringerne er organiseret med fokus på både at konkurrere og have et godt socialt samvær. På sidste spilledag før jul og ved sæsonafslutning fokuseres særligt på det sociale aspekt.

Holdet er oprindeligt et undervisningshold baseret på Lars Blaksets bog MODERNE BRIDE, men udskiftning af deltagere har medført at ikke alle spiller helt samme system. Det er i begrænset omfang muligt at optage nye par af spillere. Interesserede anbefales at kontakte holdleder med henblik på at spille som substitut for at blive bekendt med forholdene.

Spillere er kun forpligtede til at informere om deltagelse via en personlig mødekalender med til- og fra-meldinger fra hver enkelt.
Inden spillet kan vi diskutere udvalgte spil fra tidligere turneringer m.m. og efter aftale kan vi også diskutere emner af mere generel art.
I sæson 2022-23 mødes vi første gang den 8. september i lokale 7 i STIEN/BYBÆK.

Holdleder: Jørgen Steensgaard, tlf. 3190 2483, email: jsm3520@gmail.com
Substitutvært: Merete Arent, tlf. 26 74 72 20, email: merete.arent@hotmail.com