Turneringshold for viderekomne

Bridge for viderekomne er et turneringshold, der spiller i regi af Bridgeskolen under FuresøBridge.

Turneringsholdet er for spillere, der primært ønsker mere rutine i turneringsbridge.

Der vil blive spillet endagsturneringer.

Turneringshold for viderekomne, TRIN 6, Onsdag eftermiddag

Du har spillet bridge i ca. 6-7 år og har efterhånden erhvervet et godt kendskab til jeres grundsystem og de supplerende konventioner, I har besluttet at anvende. Men du har brug for mere rutine i at benytte denne viden i praktisk spil.

På dette hold spilles der udelukkende turnering, og der er kun i meget begrænset omfang undervisning. Hver 4. uge vil der være en kort undervisningssession, hvor der behandles et emne, som holdet har ønsket at få gennemgået. Der spilles med maskinlagte kort.

Turneringsholdet spiller som i en sædvanlig bridgeklub, og der spilles på tid som ved en normal klubturnering. Hver uge spilles der en afsluttet turnering, hvor resultaterne registreres elektronisk ved hjælp af en brugervenlig tablet-computer. Alle resultater og kortfordelinger publiceres på internettet umiddelbart efter afslutningen på det sidste spil.

Du betaler for bridgematerialer, maskinblandede kort og kaffe, kr. 150 for en hel sæson.

Onsdag eftermiddag i lokale 7 i "Stien" (den tidligere Bybækskole), Paltholmterrasserne 1, Farum kl. 13:00 til kl. 17:00, start medio september 2022, slut primo maj 2023

Er du interesseret, så kontakt:

Poul Erik Rønø, mobil 4064 8941, mail per@post7.tele.dk