Bridge for temmelig øvede

Bridgeundervisning for temmelig øvede er et kursus, der arrangeres i regi af Bridgeskolen under FuresøBridge.

Undervisningen er baseret på Lars Blaksets:Moderne Bridge og Knut Blakset og Lars Blaksets: Spil Bedre.

Turneringsbridge for temmelig øvede, TRIN 4, Onsdag formiddag

Du har spillet bridge i ca. 4-5 år, og har efterhånden erhvervet et godt kendskab til jeres grundsystem og de supplerende konventioner, I har besluttet at anvende. Men du har brug for mere erfaring i at benytte denne viden i praktisk spil.

På dette hold spilles der næsten udelukkende turnering. Men der vil hver uge blive korte undervisningssessioner i emner, som holdet måtte ønske at få gennemgået eller som vurderes værdifulde af spilstyrerne.

Turneringsholdet spiller som i en sædvanlig bridgeklub. Hver uge spilles der en afsluttet turnering med maskinlagte kort, og resultaterne registreres elektronisk.

Du betaler kun for materialer, kr. 150 for en hel sæson.

Onsdag formiddag i lokale 7 i "Stien" (den tidligere Bybækskole), Paltholmterrasserne 1, Farum kl. 9:30 til kl. 13:00, start medio september 2022, slut primo maj 2023.

Er du interesseret, så kontakt underviser Poul Erik Rønø, mobil 4064 8941, mail per@post7.tele.dk

- eller én af spilstyrerne:

Stig Halvorsen, mobil 2616 6305, mail stigogsusanne@gmail.com

Frederik H. Andersen, mobil 5139 5709, mail frederik.husted.andersen@gmail.com

Marianne Stohn, mobil 2062 6204, mail mstohn@gmail.com