Turneringshold for meget øvede

Bridge for meget øvede er et turneringshold, der spiller i regi af Bridgeskolen under FuresøBridge.

Turneringsholdet er for spillere, der primært ønsker øvelse i turneringsbridge og diskussion om aktuelle problemstillinger i denne sammenhæng.

Der vil blive spillet endagsturneringer, suppleret med en kort undervisning inden turneringsstart.

Turneringshold for meget øvede, TRIN 5, Tirsdag eftermiddag

Du har spillet bridge i ca. 5-6 år, og har efterhånden erhvervet et godt kendskab til jeres grundsystem og de supplerende konventioner, I har besluttet at anvende. Men du har brug for mere erfaring i at benytte denne viden i praktisk spil.

På dette hold spilles der næsten udelukkende turnering. Men der vil hver uge blive meldeøvelser og korte undervisningssessioner i emner, som holdet måtte ønske at få gennemgået eller som vurderes værdifulde af spillelederne.

Turneringsholdet spiller som i en sædvanlig bridgeklub. Hver uge spilles der en afsluttet turnering med maskinlagte kort, og resultaterne registreres elektronisk.

Dette sker ved bordet ved hjælp af en brugervenlig tablet-computer på hvert bord, og alle resultater og kortfordelinger publiceres på internettet umiddelbart efter afslutningen på det sidste spil.

Du betaler kun for bridgematerialer, maskinblanding af kort samt kaffe, kr. 150 for en hel sæson.

Tirsdag eftermiddag i lokale 7 i "Stien" (den tidligere Bybækskole), Paltholmterrasserne 1, Farum kl. 13:30 til ca. kl. 17:00, start primo september 2022, slut ultimo maj 2023.

Er du interesseret, så kontakt én af følgende personer:

Torben Juel Petersen, mobil 22 28 44 12, mail torben.juel@outlook.dk

Erik Bendixen, mobil 20 60 00 90, mail erik.bendixen@youmail.dk

Erik Yding Andersen, mobil 21 44 75 84, mail eyaprivat@gmail.com

Poul Erik Rønø, mobil 4064 8941, mail per@post7.tele.dk