Sæson 2018-2019

Der er mange bridgeaktiviteter i Furesø Kommune. FuresøBridge er en organistation, godkendt af Furesø Kommune som lokalelånsberettiget, med bridgeklubber som medlemmer. Dens formål er at fremme interessen for spillet Bridge og samordne medlemmernes aktiviteter, ikke mindst i erkendelse af at klubberne er for små til selv at stå for undervisning og anskaffelse af moderne udstyr.

Betegnelsen Bridgeskolen bruges om et antal medlemmer, som samarbejder om at tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb fra begyndere til klubspillere.. Aktuelt foregår deres aktiviteter i Stien i dagtimerne. Arbejdet er reelt en fortsættelse af undervisning for begyndere på et hold under Ældre Sagen i Værløse.

FuresøBridge har også i denne sæson lånt lokale 7 i Stien, hvor aktiviteterne i sæsonen er:

Se nærmere om spillet Bridge her.

Kontakt FuresoeBridge@gmail.com
fx. om eventuelt medlemskab.

Hjemmeside:
FuresoeBridge.dk3520.eu/

Referat fra seneste generalforsamling
samt vore vedtægter.

Medlemmer pr. 1. august 2018:

Bestyrelse 2018: