Sæson 2022-2023

Der er mange bridgeaktiviteter i Furesø Kommune. FuresøBridge er en organistation, godkendt af Furesø Kommune som lokalelånsberettiget forening, med bridgeklubber som medlemmer. Dens formål er at fremme interessen for spillet Bridge og samordne medlemmernes aktiviteter, ikke mindst i erkendelse af at klubberne er for små til selv at stå for undervisning og anskaffelse af moderne udstyr.

Vi bruger igen lokale 7 i Stien STIEN/BYBÆK . Adresse og adgangsforhold vil blive angivet her, når det aktuelle renoveringsarbejde er færdigt.

Betegnelsen Bridgeskolen bruges om et antal medlemmer, som samarbejder om at tilbyde et sammenhængende undervisningsforløb fra begyndere til klubspillere.. Aktuelt foregår deres aktiviteter i Stien i dagtimerne. Arbejdet er reelt en fortsættelse af undervisning for begyndere på et hold under Ældre Sagen i Værløse.

Aktiviteter i sæsonen er:

Følgende hold er en del af Bridgeskolen :

Se nærmere om spillet Bridge her.

Kontakt FuresoeBridge@gmail.com
fx. om eventuelt medlemskab.

Hjemmeside:
dk3520.eu/

Referat fra seneste generalforsamling
samt vore vedtægter.

Medlemmer pr. 1. januar 2021:

Bestyrelse 2022: